ก้าวใหม่ของสาธารณะสุข

ก้าวใหม่ของสาธารณะสุข การเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยไปอีกระดับ ด้วยเทคโนโลยี

ก้าวใหม่ของสาธารณะสุข ในขณะที่ศาสตร์ทางการแพทย์นั้น มีความซับซ้อนมากขึ้นไปทุกที

ก้าวใหม่ของสาธารณะสุข จากไอเท็มพื้นฐาน อย่างผ้าพันแผล, เปล, และผ้าคลุม ไปจนถึงการแก้ปัญหา ที่มีความซับซ้อนสูง การซื้อสิ่งของต่าง ๆ จากสารธารณะสุข เริ่มจะมีความซับซ้อน มากขึ้นเรื่อย ๆ (เช่นผู้ป่วยที่ต้องการจะซื้อของ ทางการแพทย์เพื่อ ไปรักษาตัวที่บ้านนั้น มีความยากลำบากมาก)

ในขณะที่เราต้องคำนึงถึง การดูแลสิ่งแวดล้อม ปัญหาในเรื่อง สาธารณะสุข และการดูแลสิ่งแวดล้อม ถูกผสมรวมกันด้วย เทคโนโลยีในปัจจุบัน เรากำลังมองเห็น อุตสาหกรรมการแพทย์ ที่พยายามจะเดินหน้าไปสู่ “Quadruple Aim”

Quadruple Aim จะดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี คุณภาพมากกว่าเดิม ต้นทุนต่ำกว่าเดิม ทั้งผู้รักษาและผู้ป่วย เพิ่มประสบการณ์ การรักษาของผู้ป่วยและผู้รักษา สร้างความพึงพอใจ ที่มากกว่าเดิม เป็นการได้รับผลประโยชน์ ร่วมกันทั้งสองฝ่าย จากการใช้เทคโนโลยี

กระแสเทคโนโลยีในปัจจุบัน กำลังมีอิทธิพลต่อ ระบบภายในของ โรงพยาบาล และเชื่อมโยงกับ สิ่งแวดล้อมในระดับมหัพภาค ที่จะส่งผลกระทบต่อ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือดูแลในเรื่อง การแพทย์

เทคโนโลยี จะยังคงมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลที่ U.S. Healthcare IT คาดการณ์ว่าจะมี CAGR (อัตราการเติบโตต่อปีของบริษัท) มากถึง 12.5 % ในช่วงปี 2021 ถึง 2026 และคาดว่าจะพุ่งขึ้นไปสูงถึง 192,639 ล้านในปี 2026

อุตสาหกรรมการแพทย์

ก้าวใหม่ของสาธารณะสุข ความคาดหวังใหม่ต่อคุณค่าของ IT ที่มีต่อการแพทย์

เหตุการณ์การแพร่ระบาด ของ โควิด-19 ได้แสดงศักยภาพของข้อมูล การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ของโรงพยาบาลแต่ละที่  และการผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา ด้วยการใช้ข้อมูล จากการคาดคะเน การตรวจสอบ และทดลองอย่างต่อเนื่อง พิสูจน์ว่ามันสามารถ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที

กระทรวงสาธารณะสุข ที่เนเธอร์แลนด์ มีอุปกรณ์ตรวจสอบ อัตราการหายใจและ อัตราการเต้นของหัวใจ ของผู้ป่วยติดไว้ให้กับ ผู้ป่วยทุกคน ในขณะที่ศูนย์ควบคุม ส่วนกลางก็คอยเช็คสภาพ ผู่ป่วนตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีการแบบนี้ได้ ช่วยให้เราสามารถสื่อสาร กับสตาฟดูแลผู้ป่วย

แจ้งเตือนสตาฟหากผู้ป่วย มีแนวโน้มที่จะมี อาการแย่ลง เปิดโอกาสให้มีการ เข้าไปยับยั้งอาการ และทำให้ทีมฉุกเฉิน ไม่ต้องทำหน้าที่ ที่มากเกินไป หลีกเลี่ยงการเข้า ICU หรือ แอดมิท หรือเข้าสู่ระดับอันตราย และเลี่ยงประสบการณ์ที่ ผู้ป่วยไม่อยากจะเผชิญ

การรับมือปัญหาแบบนี้นั้น มันตรงกับทฤษฏีของ Quadruple aim พอดีในเรื่องการสร้าง ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่โรงพยาบาลกำลังต้องการอยู่ การย้ายจุดโฟกัสจาก “วิธีการ” ไปที่ “ผลลัพธ์
และขยับโมเดล ในเรื่องค่าใช้จ่ายไปที่ “ความสุขสบายของผู้ป่วย” แทนที่จะให้ความสนใจกับ “จำนวนของการทดลอง” ที่ได้ทำไปและ กำลังไปได้ด้วยดี

ก้าวใหม่ของสาธารณะสุข

Quadruple aim รูปแบบใหม่ที่พร้อมเปิดโอกาสใหม่ ๆ

ในขณะที่การแทนที่ เทคโนโลยีที่ล้าสมัยยังเป็น สิ่งที่เหล่าผู้บริหาร Heathcare IT ตัดสินใจทำกัน เรากำลังเห็นการค้นหา โซลูชั่นใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มค่า ROI ให้เหนือกว่าใน ระบบเดิม ๆ ที่ใช้อยู่

การดำรงตำแหน่งระดับสูง ไม่ใช่หลักค้ำประกัน ที่จะชนะสัญญา (สัญญาต่าง ๆ ระหว่างโรงพยาบาล และผู้ผลิตต่าง ๆ) และบริษัทต้องแข่งขันกัน หาเส้นทางใหม่ ๆ ที่จะสามารถแสดงคุณค่า และการมีส่วนร่วม (ซึ่งกันและกัน) กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ขององค์กรอื่น ๆ

ในขั้นตอนเก่า ๆ การซื้อขายเทคโนโลยี IT ถูกจัดอยู่ในต้นทุนรายจ่าย แต่ตอนนี้เรามองเห็น ผู้บริหารจัดการกำลังใช้เงิน จากฝ่ายการดำเนินงาน เพื่อสร้างหรือซื้อเทคโนโลยี อุปกรณ์การแพทย์ และสร้างโซลูชั่นในการลงทุน โดยเฉพาะถ้าเราพูดถึง ซอฟต์แวร์

ด้วยเหตุนี้ในขั้นตอน การซื้อขายจึงรวดเร็วขึ้นเป็น 18 เดือน 24 เดือน โดยเฉลี่ย และบ้างครั้งก็ไม่กี่เดือน การใช้งบจากการดำเนินงาน ทำให้การซื้อขายเหล่านี้ มีความคล่องตัวขึ้น

และเพราะมันรวดเร็วขึ้น จึงแน่ใจได้ว่าเรา จะยังได้อุปกรณ์ ในขณะที่มันยังเป็น เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอยู่ เพิ่มความยืดหยุ่น ให้กับพนักงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในเรื่องนี้ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ การเติบโตและขยับขยายองค์กร ของคุณมากขึ้น

ก้าวใหม่ของสาธารณะสุข

จำนวนผู้ที่มีอิทธิพลในขั้นตอนการตัดสินใจ ซื้อขายเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์มีมากขึ้นกว่าเดิม

ในหลาย ๆ ครั้ง คณะกรรมการก็มี ส่วนร่วมกับการแนะนำ โซลูชั่นต่าง ๆ ในองค์กร เรายังเห็น Group purchasing organizations (GPO) มีจำนานมากขึ้น และขยายฐานสมาชิก ของตัวเองมากขึ้น ด้วยการใช้ความใหญ่โต ขององค์กรเป็นประโยชน์ กับโรงพยาบาลเล็ก ๆ และเครือข่ายโรงพยาบาล เข้าถึงราคาพิเศษหรือ มีโอกาสเจรจาราคาล่วงหน้า ทั้งในหมวดหมู่ สินค้าต่าง ๆ  หรือโซลูชั่นในเรื่องต่าง ๆ

มันยังสามารถปรับปรุง รายชื่อผู้ขายเพื่อให้ โรงพยาบาลสามารถ หลีกเลี่ยงรายจ่ายและทรัพยาการ (ทั้งในเรื่องเวลาและบุคลากร) ที่ต้องไปคอยตรวจสอบ ผู้ขายทุกคนที่ ทำการเจรจาด้วย ด้วยอัตราเวชภัณฑ์ตั้งแต่ 15 – 40 เปอร์เซ็นของงบการดำเนินงาน

เหล่า GPO และสมาชิก รวมถึง IDN (Integrated Delivery Network) ที่ใหญ่ที่สุด ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าของเครือข่าย และดำเนินการของบริษัท ในอุตสาหกรรมสาธารณะสุขหลาย ๆ แห่ง สามารถหยิบโอกาสนี้ เป็นข้อได้เปรียบที่ จะรวมกันซื้อสินค้า และบริการร่วมกันเพื่อ สามารถกำหนด ราคากลางที่ต่ำลงได้

ก้าวใหม่ของสาธารณะสุข

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ในอุตสาหกรรมการแพทย์และเทคโนโลยี?

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา และโดยเฉพาะปี 2020 Heathcare IT ได้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น บูรณาการและเป็นส่วนสำคัญ ในการจัดการ การดูแลผู้ป่วย เราจะยังคงเน้นไป ที่คุณภาพชีวิตในการ ตอบคำถามต่าง ๆ เช่น เราจะยังมีวิธีดูแล ผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ ในสภาวะที่ มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และยังมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ทางการแพทย์อาจจะต้อง ตั้งคำถามกับตัวเอง ในรูปแบบใหม่แล้วว่า จะสามารถแสดงคุณค่าของ บริษัทในยุคสมัย ที่มีการพัฒนาอย่าง ก้าวกระโดดในทุก ๆ ปีอย่างไร เรามีความท้าทายอะไรบ้าง และเราสามารถที่จะ จับมือร่วมกับบริษัท ใกล้เคียงเพื่อสร้าง ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไร

ยิ่งในอนาคตที่เทคโนโลยี กำลังจะมีบทบาทกับ วงการแพทย์ มากขึ้นเรื่อย ๆ คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่บริษัทเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะถูกหลอมรวมเข้ากับ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เกิดรูบแบบการทำงาน และการดำเนินงานต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม


สำหรับวันนี้ แซมมีแบร์ ก็ได้เอาเนื้อหาสาระจัดเต็ม มาให้ทุกคนได้อ่านกัน หากใครที่ชอบ เนื้อหาสาระเน้น ๆ แบบนี้ ก็อย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเราเอาไว้ เพื่อที่จะไม่พลาดบทความต่อ ๆ ไปของแซมมีแบร์ รับรองว่าจะอัดแน่น ครบเครื่องแน่นอน!